State là gì

Từ “State” có nghĩa là tiểu bang, được phiên âm là steɪt. Mỗi tiểu bang tại Hoa Kỳ là một trong 50 đơn vị, bao gồm thủ đô, cùng tạo nên quốc gia Hoa Kỳ. Mỗi tiểu bang có chủ quyền riêng và chia sẻ quyền lực với chính phủ liên bang Hoa Kỳ.

state la gi

State nghĩa là tiểu bang. Hoa Kỳ được hình thành bởi 50 bang, theo Luật Hoa Kỳ các tiểu bang được xem là các thực thể có chủ quyền, nghĩa là quyền lực của các tiểu bang trực tiếp đến từ người dân của các tiểu bang đó chứ không phải là đến từ chính phủ liên bang.

Chính phủ liên bang Hoa Kỳ lúc đầu được thành lập khi các tiểu bang có chủ quyền gửi một số đại diện cho chủ quyền của mình đến tham gia vào chính phủ trung ương.

Các tiểu bang chỉ gửi một phần chủ quyền đến trung ương, họ vẫn có thể duy trì được bất cứ phần chủ quyền nào mà họ chưa từng nhượng bộ lại cho chính phủ liên bang.

Vì sự chia sẻ chủ quyền như vậy nên một người Mỹ vừa là công dân của toàn bang vừa là công dân của tiểu bang mình.

Tình trạng công dân tiểu bang thì linh động và việc đi lại giữa các tiểu bang là tự do.

Bốn tiểu bang sử dụng danh xưng chính thức là thịnh vượng chung hơn là tiểu bang.

Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania, Virginia được gọi là thịnh vượng chung hơn là tiểu bang.

Bài viết state là gì được tổng hợp bởi theriverthuthiemvn.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339