GNP là gì

GNP viết tắt của Gross National Product, tức là tổng sản phẩm quốc dân. Đây là một chỉ số kinh tế quan trọng để đánh giá sự phát triển của một nền kinh tế. Hãy cùng theriverthuthiemvn.com khám phá thêm về chỉ số này.

gnp la gi

GNP – Gross National Product là tổng sản phẩm quốc gia. GNP là một chỉ tiêu đo lường tổng giá trị thị trường của tất cả các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra bằng yếu tố sản xuất của một quốc gia trong một thời kì nhất định (thường là một năm).

Sản phẩm cuối cùng dùng để tính GNP là sản phẩm được đem đi tiêu thụ trực tiếp chứ không phải là sản phẩm trung gian phục vụ quá trình sản xuất sản phẩm khác.

Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) sẽ bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cộng thêm khoản thu nhập mà dân cư trong nước tạo ra ở nước ngoài và trừ đi các khoản thu nhập mà người nước ngoài tạo ra trong nước.

Chênh lệch giữa các khoản thu nhập chuyển ra nước ngoài và chuyển vào trong nước được gọi là thu nhập tài sản ròng từ nước ngoài (tiếng Anh gọi là Net Foreign Factor Income, kí hiệu NFFI hoặc Net Factor Income from Abroad, kí hiệu NFIA hay NIA).

Chỉ số tổng sản phẩm quốc gia GNP của một quốc gia trong 1 năm được tính như sau:

GNP = (X – M) + NR + C + I + G

Trong đó:

X là chỉ số về sản lượng kim ngạch xuất khẩu ròng dịch vụ và hàng hóa.

M là chỉ số sản lượng kim ngạch nhập khẩu ròng dịch vụ và hàng hóa.

NR là thu nhập ròng từ các tài sản ở nước ngoài (thu nhập ròng).

C là chỉ số chi phí tiêu dùng cá nhân.

I là tổng mức đầu tư cá nhân quốc nội.

G là chỉ số chi phí tiêu dùng của nhà nước.

Ví dụ: với một chiếc xe máy đem bán cho người tiêu dùng thì xe máy đó được xem là sản phẩm cuối cùng; còn những bộ phận trên xe máy như: yên xe, bánh xe, bình điện,… mà nhà sản xuất bán cho nhà máy lắp ráp xe máy được xem là sản phẩm trung gian.

Nhưng nếu bánh xe đó được bán trực tiếp cho người tiêu dùng thì bánh xe được xem là sản phẩm cuối cùng. Vì thế, mà chỉ có sản phẩm cuối cùng mới được tính vào chỉ số GNP.

Bài viết GNP là gì được soạn bởi theriverthuthiemvn.com.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339