Cổ tức là gì?

Mục đích cơ bản của mọi hoạt động kinh doanh là tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu, và việc chi trả cổ tức được coi là một phương tiện quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này trong hoạt động kinh doanh.

co tuc la gi

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần, có thể được trả bằng tiền hoặc cổ phiếu.

Khi công việc kinh doanh của công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận được tái đầu tư vào việc kinh doanh và lập các quỹ dự phòng, gọi là lợi nhuận giữ lại, phần lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông, gọi là cổ tức.

Một số công ty trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt, trong trường hợp này các cổ đông nhận được các cổ phiếu phát hành bổ sung thay vì nhận tiền mặt.

Giá trị của cổ tức được xác định theo từng năm tại đại hội cổ đông hàng năm của công ty, và nó được thông báo cho các cổ đông hoặc là bằng lượng tiền mặt mà họ sẽ nhận được tính theo số cổ phiếu mà họ đang sở hữu hay số phần trăm trong lợi nhuận của công ty.

Phần lớn các công ty cổ phần cố gắng duy trì cổ tức không thay đổi, điều này giúp cho công ty có được sự tái bảo đảm của các nhà đầu tư.

Đặc biệt khi thu nhập ở mức thấp do suy thoái kinh tế hay các nguyên nhân khác cũng như để gửi thông điệp tới các cổ đông là công ty đang lạc quan về viễn cảnh của nó trong tương lai.

Hình thức trả cổ tức gồm: Cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu.

Một số công ty trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt, trong trường hợp này các cổ đông nhận được các cổ phiếu phát hành bổ sung thay vì nhận tiền mặt.

Ưu điểm khi trả cổ tức bằng tiền mặt: Mang lại cảm giác chắc chắn cho cổ đông khi tìm kiếm lợi nhuận trong đầu tư cổ phiếu. Chứng minh là công ty có dòng tiền vững mạnh, an toàn khi đầu tư.

Nhược điểm khi trả cổ tức bằng tiền mặt: Là phải chịu thuế 2 lần. Đối với công ty đang khó khăn về tài chính, trả cổ tức bằng tiền mặt làm giảm lượng tiền trong doanh nghiệp khiến doanh nghiệp thiếu hụt tiền để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Bài viết cổ tức là gì được tổng hợp bởi theriverthuthiemvn.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339