Come through nghĩa là gì

“Come through” có ý nghĩa là vượt qua, thành công trong việc trải qua những thách thức khó khăn, nguy hiểm hoặc giai đoạn không thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn để sống sót, bảo vệ sức khỏe.

come through nghia la gi

Come through có nghĩa là vượt qua, dùng để diễn tả việc thành công sau khi trải qua khoảng thời gian không tốt đẹp, qua khỏi khó khăn hoặc nguy hiểm trong việc đối mặt với sống chết, bệnh tật hoặc thử thách.

Một số từ vựng tiếng Anh đồng nghĩa với come through như pass, overpass, advance, exceed, overcome.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan come through.

Try /traɪ/: Cố gắng.

Cheer up /tʃɪər ʌp/: Động viên.

Difficulty /ˈdɪf.ɪ.kəl.ti/: Sự khó khăn.

Hard /hɑːd/: Vất vả.

Worse /wɜːs/: Tồi tệ.

Good /ɡʊd/: Tốt đẹp.

Success /səkˈses/: Thành công.

Failure /ˈfeɪ.ljər/: Thất bại.

Mẫu hội thoại tiếng Anh liên quan đến come through.

Peter, I heard you’ve had a hard time dealing with depression, haven’t you?

Peter, tôi nghe nói bạn đã có một thời gian khó khăn để đối phó với trầm cảm phải không?

Yes, that time was extremely difficult for me. I even thought about giving up everything in this life.

Phải, khoảng thời gian đó đối với tôi mà nói vô cùng khó khăn. Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện từ bỏ tất cả mọi thứ trên cuộc đời này.

That is really scary, Peter. Seeing you can be happy again, I’m happy too. What did you do to come through that difficult period?

Điều đó thật sự rất đáng sợ, Peter. Nhìn bạn có thể vui vẻ trở lại, tôi cũng thấy vui. Bạn đã làm gì để vượt qua giai đoạn khó khăn đó?

I went to a psychiatrist for treatment, my family also helped me recover quickly.

Tôi đã đến bác sĩ tâm lý để trị liệu, gia đình cũng đã giúp tôi hồi phục nhanh chóng.

I hope to see you happy like this forever.

Tôi hy vọng mãi nhìn thấy cậu vui vẻ như thế này.

Thank you so much.

Cám ơn bạn rất nhiều.

Bài viết come through nghĩa là gì được tổng hợp bởi Theriverthuthiemvn.com.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339