Từ vựng tiếng Hàn về kỹ thuật

Kỹ thuật trong tiếng Hàn là “기술” (/gisul/). Nó liên quan đến việc áp dụng kiến thức khoa học để tạo ra giá trị thực tế thông qua thiết kế, sản xuất và vận hành các công trình, máy móc, và hệ thống một cách hiệu quả và kinh tế nhất.

tu vung tieng han ve ky thuat

Từ vựng tiếng Hàn về kỹ thuật:

산술 (sansul): Số học

전자 회로 (jeonja hoelo): Mạch điện tử

전산화 (jeonsanhwa): Tin học hóa

자료 (jalyo): Dữ liệu

설비 (seolbi): Thiết bị

신호 (sinho): Tín hiệu

배부하다 (baebuhada): Phân phối

응용하다 (eung-yonghada): Ứng dụng

계산하다 (gyesanhada): Tính toán

통합 (tonghab): Tích hợp

발명 (balmyeong): Phát minh

프로세서 (peuloseseo): Bộ xử lý

원격 제어 (wongyeog jeeo): Điều khiển từ xa

제한하다 (jehanhada): Hạn chế

권외 (gwon-oe): Ngoại vi

암호화 (amhohwa): Mã hóa

그래픽 (geulaepig): Đồ họa

데이터베이스 (deiteobeiseu): Cơ sở dữ liệu

광케이블 (gwangkeibeul): Cáp quang

Mẫu câu tiếng Hàn về kỹ thuật:

이 컴퓨터는 고성능 프로세서를 장착해 데이터 처리 속도가 빠르다는 장점이 있다.

(i keompyuteoneun goseongneung peuloseseoleul jangchaghae deiteo cheoli sogdoga ppaleudaneun jangjeom-i issda)

Máy tính này được trang bị bộ vi xử lý hiệu suất cao, có ưu điểm là xử lý dữ liệu nhanh chóng.

대부분의 전자회로에는 안전장치로 퓨즈가 내장되어 있다.

(daebubun-ui jeonjahoelo-eneun anjeonjangchilo pyujeuga naejangdoeeo issda)

Hầu hết các mạch điện tử đều có cầu chì tích hợp như một thiết bị an toàn.

최신식 설비를 갖춘 공장.

(choesinsig seolbileul gajchun gongjang)

Nhà máy với cơ sở vật chất hiện đại.

Bài viết từ vựng tiếng Hàn về kỹ thuật được tổng hợp bởi Theriverthuthiemvn.com.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339