Định hướng thương hiệu tiếng Anh là gì

Định hướng thương hiệu trong tiếng Anh được gọi là “Brand orientation,” phiên âm là /brændˌɔːr.i.enˈteɪ.ʃən/. Đây có nghĩa là việc đặt khách hàng làm trọng tâm, và xây dựng thương hiệu dựa trên khách hàng.

dinh huong thuong hieu tieng anh la gi

Định hướng thương hiệu tiếng Anh là Brand orientation, phiên âm /brændˌɔːr.i.enˈteɪ.ʃən/. Là một triết lý quản lý đặt thương hiệu vào trọng tâm của việc ra quyết định của tổ chức.

Là một cách tiếp cận hướng từ trong ra ngoài, định hướng bản sắc, coi thương hiệu là trung tâm cho một tổ chức và chiến lược của tổ chức đó.

Trong một công ty định hướng thương hiệu, mọi thứ nó làm, cả bên trong và bên ngoài, đều được thông báo bởi thương hiệu…vv.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến định hướng thương hiệu:

Branding: Xây dựng thương hiệu

Co-Branding: Hợp tác thương hiệu

Parent Brand: Thương hiệu mẹ

Brand Equity: Tài sản thương hiệu

Brand Positioning: Định vị thương hiệu

Endorsed Brand: Thương hiệu bảo chứng

Brand Architecture: Kiến trúc thương hiệu

Brand Extension: Mở rộng thương hiệu

Brand Harmonization: Hài hòa hóa thương hiệu

Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến định hướng thương hiệu:

Multi-Branding.

Đa thương hiệu.

Private Branding.

Xây dựng thương hiệu riêng.

Product Brand Strategy.

Chiến lược thương hiệu sản phẩm.

Multi-Product Brand & Benefits.

Thương hiệu và Lợi ích Đa Sản phẩm.

How to Avoid Multi-Product Brand Issues.

Cách tránh các vấn đề về nhãn hiệu nhiều sản phẩm.

4 Brand Growth Strategies.

4 Chiến lược Tăng trưởng Thương hiệu.

Line Extension Brand Strategy.

Chiến lược thương hiệu mở rộng dòng.

Brand Extension Brand Strategy.

Mở rộng thương hiệu Chiến lược thương hiệu.

New Brand, Brand Strategy.

Thương hiệu mới, Chiến lược thương hiệu.

Flanker Brand Strategy.

Chiến lược thương hiệu Flanker.

Fighter Brand Strategy.

Chiến lược thương hiệu máy bay chiến đấu.

Bài viết Định hướng thương hiệu tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi theriverthuthiemvn.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339